بازدید باغ پسته در حصه اصفهان

خانم مهندس چهارباغی (گیاهپزشک)

مشکلات باغ پسته در حصه

مسائل مورد توجه باغ

بازدید از باغ پسته در منطقه حصه در شهر اصفهان توسط کارشنان مجتمع کشاورزی نارنج اسپادانا، خانم مهندس چهارباغی  انجام شد. یکی از راه هایی که باغدارن پسته را مطمئن می کند که در سال جدید محصولات خوبی داشته باشند، درخواست بازدید از کارشناس کشاورزی و باغبانی است. نارنج اسپادانا دارای کارشناسان باتجربه در زمینه گیاهپزشکی و کشاورزی هستند که با ارسال این کارشناسان به مزارع، باغات و گلخانه ها به شما در افزایش کیفیت و کمیت محصولات شما کمک می کند.

مسائلی که گیاهپزشک نارنج اسپادانا در مورد بازید از باغ پسته مدنظر قرار داده است به شرح زیر است:

  • اکثر درختان پسته آلوده به بیماری گموز بودند
  • ریزش شدید پسته دیده شد
  • بعضی از درختان به دلیل تنش سرمازدگی در فصل بهار آسیب دیده بودند
  • خاک منطقه در بعضی از نقاط دارای شوری بیش از حد بود که منجر به متوقف شدن رشد برخی از درختان شده بود
  • خاک دارای فقر شدید مواد غذایی بود، بنابراین بار مطلوب و چندانی روی درختان نبود

توصیه های کارشناس نارنج اسپادانا پس از بازدید از باغ پسته

در تاریخ18 خرداد 1402 بازدید از باغ پسته در منطقه حصه اصفهان.

3 هکتار پسته

توصیه های خانم مهندس چهارباغی پس از بازدید از باغ پسته

  • توصیه برای نمونه برداری خاک از نقاط مختلف به منظور آزمایش خاک باغ
  • برای مبارزه با بیماری گموز درختان مصرف قارچ کش الیت توصیه شد
  • برنامه عذایی مناسب مناطق با توجه به آنالیز آزمایش خاک
  • هرس به موقع درختان پسته  رعایت بهداشت باغ
  • دلیل بیماری گموز استفاده از کود دامی نپوسیده و کشت نامناسب درختان به گونه ای که آب پای طوقه درختان جمع می شده است. برای جلوگیری از تجمع آب پای درختان توصیه می شود فضای دو تشتکی در اطراف تنه درختان ایجاد شود

متخصص

نوع کشت

توصیه های گیاهپزشک برای باغ پسته

ثبت درخواست بازدید از باغات استان اصفهان در نارنج اسپادانا

شرح بازدید از باغ پسته در حصه

تاریخ بازدید 

باغداران عزیز که در استان اصفهان هستند و نیاز به دریافت برنامه کودی و یا دفع آفات بیماری ها دارند می توانند با ثبت درخواست بازدید از باغ خود از حضور کارشناسان نارنج اسپادانا استفاده کنند. برای ثبت در خواست بازدید از باشماره09111298979 یا 09133752734 تماس بگیرید و اطلاعات باغ خود را ارائه دهید. پس از تماس و ثبت درخواست ویزیت از باغ کارشناس مجتمع کشاورزی نارنج اسپادانا با شما تماس می گیرند و زمان بازدید را با شما هماهنگ می کنند.

کانال ایتا نارنج اسپادانا


منبع: https://javaneban.ir/visiting-pistachio-garden-hesse/