بهترین زمان خرید گل ارکیده کی می باشد؟

توجه داشته باشید اگر برگ ها به رنگ سبز روشن باشد گیاه از نور مناسبی برخوردار بوده و در صورتی که برگ های گیاه به رنگ سبز تیره شوند به معنای این است که ارکیده با کمبود نور مواجه شده است.

 رطوبت:

فراهم کردن شرایط مناسب برای نگه داری از ارکیده به جهت افزایش طول عمر این گیاه اهمیت زیادی دارد. بهتر است برای سالم و شاداب ماندن گل ارکیده به نکات ذیل توجه داشته باشید.

آبیاری:

برای درخشان تر شدن گل ارکیده بنفش  باید آن را در مقابل پنجره ای که نور خورشید به آن می تابد قرار دهید. در حقیقت بهترین نور برای گل ارکیده نور غیر مستقیمی است که از پشت پنجره بتابد.

بهتر است ارکیده را کوددهی کنید. می توانید به میزان یک چهارم از کود محلول در آب را در زمان آبیاری همراه با آب به گیاه بدهید.


منبع: https://nadigarden.com/when-is-the-best-time-to-buy-orchids/

بهترین دما برای نگه داری گیاه ارکیده 16 تا 24 درجه سانتی گراد است. به طور کلی گل ارکیده باید در دمایی معتدل نگه داری شود. از نگه داری گل ارکیده در دمای خیلی کم یا زیاد خودداری نمایید.

کوددهی:

گل ارکیده نیاز به آبیاری زیادی ندارد. کافی است در فصل زمستان این گل را هفته ای یک بار و در تابستان هفته ای دو بار آبیاری کنید.

نور:

چگونه از ارکیده نگه داری کنیم؟

گل ارکیده رطوبت را دوست دارد. بهتر است رطوبت 40 تا 60 درصدی برای این گیاه فراهم نمایید. اگر در آب و هوایی خشک زندگی می کنید بهتر است روزانه با اسپری گل را غبارپاشی کنید.

دما: