بهترین گلهای آپارتمانی سایه دوست | گلهای سایه دوست ارزان قیمت

تغذیه: زاموفیلیا نیاز به تغذیه مرتب دارد، بهتر است آن را با کود مخصوص گیاهان آپارتمانی تقویت کرد.


منبع: https://nadigarden.com/a-shade-loving-houseplant/

آبیاری: قبل از آبیاری مجدد بهتر است خاک زاموفیلیا به طور کامل خشک شود.

دما: دمای مناسب برای زاموفیلیا بین 15-27 درجه سانتیگراد می باشد.

برای نگهداری صحیح زاموفیلیا، نیاز است:

خاک: خاک مناسب برای زاموفیلیا باید دارای بافت سبک و تهویه خوب باشد.

زاموفیلیا یک گیاه سبز با برگ‌های پهن است که بسیار براق و جذابیت بالایی دارد. برای رشد بهتر و صحیح‌تر آن، بهتر است آن را در محیطی با نور کمی قرار داده شود. اما این گیاه می‌تواند در محیط‌های کم نور و یا با نور مستقیم خورشید نسبتاً کم نیز رشد کند. به همین دلیل، بهتر است زاموفیلیا را در نزدیکی پنجره‌های شمالی یا شرقی قرار داده و از قرار دادن آن در نزدیکی پنجره‌های جنوبی یا غربی خودداری کنید.