خواص گل بامبو در خانه

6 شاخه گل بامبو: 6 ساقه از این گیاه به معنای خوشبختی، رفاه و رسیدن به ثروت است.

5 شاخه گل بامبو: عدد 5 در این گیاه به معنای شغل سالم، ثروت، درآمد خوب و به طور کلی ثروت مادی و معنوی می باشد.

شاید برایتان جالب باشد بدانید تعداد گل بامبو در فنگ شویی مهم است. به طور کلی نگه داری هر تعداد از بامبو نماد خاصی در فنگ شویی دارد که در ادامه به آن پرداخته ایم.

8 شاخه گل بامبو: از آن جایی که عدد 8 در فرهنگ چین به معنای رشد و پیشرفت است نگه داری 8 ساقه بامبو نیز باعث ترقی خواهد شد.

1 شاخه گل بامبو: نگه داری یک عدد ساقه بامبو نشانی از رشد و ترقی خواهد بود. معمولا برای کسب و کارهای نوپا یک عدد گل بامبو به عنوان موفقیت در امور کاری هدیه داده می شود.

7 شاخه گل بامبو: اگر هدف شما از نگه داری بامبو سلامتی است حتما 7 ساقه از آن را خریداری کنید. چرا که بر طبق علم فنگ شویی نگه داری 7 ساقه ی بامبو سلامتی را به ارمغان خواهد آورد.

21 شاخه گل بامبو: عدد 21 برای نگه داری بامبو نشانی از قدرت و رسیدن به خواسته های بزرگ می باشد. هدیه دادن این تعداد به معنای ثروت، سلامتی و آرزوهای خوب است.


منبع: https://nadigarden.com/properties-of-bamboo-flowers/

3 شاخه گل بامبو: معمولا بیش تر افراد 3 شاخه بامبو نگه داری می کنند. به اعتقاد علم فنگ شویی نگه داری 3 شاخه بامبو ترکیبی از شادی، شانس و ثروت را به ارمغان می آورد.

تعداد گل بامبو در فنگ شویی

2 شاخه گل بامبو: در فنگ شویی 2 شاخه گل بامبو به معنای دو برابر شدن شانس است. همچنین 2 شاخه بامبو نشان دهنده ی بهبود روابط و خوشبختی می باشد و افراد در چین برای ابراز علاقه ی خود 2 شاخه گل بامبو به کسی که دوست دارند هدیه می دهند.

10 شاخه گل بامبو: هدیه دادن 10 عدد از شاخه ی این گیاه به شخصی به معنای این است که آرزو می کنید آن فرد به هر چه دوست دارد برسد در حقیقت 10 شاخه گل بامبو شادی و رضایت را به ارمغان خواهد آورد.

9 شاخه گل بامبو: نگه داری 9 عدد ساقه ی بامبو نیز به اعتقاد افراد چین سبب برکت و شانس می شود.

4 شاخه گل بامبو: نگه داری یا هدیه دادن 4 شاخه بامبو در چین اصلا رایج نیست. چرا که بسیاری از افراد اعتقاد دارند عدد 4 در گیاه بامبو مرگ را به همراه می آورد. به همین دلیل هدیه دادن این تعداد بامبو بسیار زشت تلقی می شود.