درمان افتادگی برگ سانسوریا – گل و گیاه و محوطه سازی نادی

از دلایلی که سبب می شود تا ریشه گیاه سانسوریا پوسیده شود باتلاقی شدن خاک و آبیاری زیاد است که با کمک ایجاد سوراخ مناسب زهکش و آبیاری کم و مناسب به حل این مسئله کمک کنید . یکی دیگر از نشانه های پوسیدگی ریشه گیاه سانسوریا ایجاد لکه های قهوه ای و سیاه بر روی برگ گیاه سانسوریا یا آبدارشدن و شل شدن ان است.


منبع: https://nadigarden.com/censoria-leaf-drop-treatment/

علت پوسیدگی ریشه سانسوریا