ساخت دیش گاردن با وسایل دور ریختنی

۲-پس از ضدعفونی یک لایه نازکی از سنگ ریزه کف ظرف قرار دهید.

8- در پایان کمی آب مخلوط با قارچ کش به گیاه بدهید. در میزان آبیاری دقت کنید تا گیاه گندیده نشود. هر ماه یک بار هم مطلوب است برای ضدعفوفنی و جلوگیری از بیماری از محلول قارچکش استفاده نمایید.

۴- طراحی بسته به زاویه دید دارد. چنانچه ایده خاصی به نظرتان نمی رسد می توانید داخل اینترنت جستجو کرده و طراحی و دیزاین دیش گاردن های مختلف را ببنید تا دیدتان باز شود.

۳- ظرف را از خاک پر کنید و آن را کمی فشرده‌ کنید.

اما چنانچه بخواهید در گوشه ای قرار دهید که دید یک طرفه دارد بهتر است گیاهان پابلند در یک طرف و گیاهان کم ارتفاع در جلوی آن کاشته شود تا تمام گیاهان دیده شود.

9- بهتر است دیش گاردن را در محیطی قرار دهید که نور مناسبی داشته باشد. اما اگر گیاهان سایه دوست هستند نور زیاد برای آنان مطلوب نیست.


منبع: https://nadigarden.com/making-a-dish-garden/

در صورتی که می خواهید گیاهتان از تمام جهات دیده شود بهتر است گیاهانی که کمی ارتفاع بلندتر دارد را در مرکز گلدان قرار دهید و گیاهان پاکوتاه را در اطراف چیده شود.

۱- ظرف انتخابی را استرلیزه کرده بدین صورت که با آب گرم و صابون شسته و با قارچکش ضدعفوفنی نمایید.

روش کار ساخت دیش گاردن :

۵- گیاهان را به آرامی و با دقت بدون اینکه صدمه ببینند از گلدان‌شان خارج کنید و خاک اطراف ریشه را کمی بتکانید.

۶- در خاک چاله‌هایی برای کاشت گیاهان ایجاد نمایید و گیاه را داخل آن قرار دهید.

7- در پایان می توانید از وسایل تزیینی که قبلا آماده کرده بودید استفاده کنید تا زیبایی دیش گاردن دو چندان شود. می توانید کمی سنگ تزیینی و رنگی در سطح خاک قرار دهید. از گلدان شکسته نصف نیمه که قبلا با رنگ شاد رنگ آمیزی کردین نیز می توانید استفاده کنید.