شرایط نگهداری گل لاله و پیاز لاله در خانه

همچنین باید در نظر بگیرید که گل لاله از جمله گل های وحشی و خودرو است و باید آموزش های لازم جهت مراقبت های لازم قبل و حین گلدهی و بعد از آن برای نگهداری از سایت toranjflower پیاز داده شود. از نظر زیبایی، کاشت پیازها با شکلها و رنگهای متفاوت، در کنار یکدیگر توصیه نمیشود و بهتر است پیازهای هم نوع و همرنگ در کنار یکدیگر کاشته شوند. سه گل لاله، شقایق و شقایق نعمانی گیاهان کاملاً متفاوتی هستند اما گونههایی از این سه گیاه که دارای گلهایی قرمز رنگ همراه با لکهای سیاه در مرکز گل هستند بسیار به یکدیگر شباهت دارند. میزان مواد قندی یا درجه بریکس در پیاز لاله بسیار بالا است همچنین پیاز لاله دارای مواد نشاستهایاست، به همین جهت در هلند برخی از انواع آن به عنوان مادهای خوراکی کشت داده میشود. لاله از رستنیهایی است که در سخن از آن بناچار پای چند رستنی دیگر به میان میآید. زمانی تعداد جورههای لاله بیش از ۸۰۰۰ جوره اعلام شد که از این تعداد ۵۶۰۰ جورهٔ آن در هلند ایجاد شده بودند. پس از آن در سال ۱۹۸۷ میلادی انجمن سلطنتی پیاز لاله هلند در فهرستی به عنوان ثبت بینالمللی جورههای لاله این تعداد را به ۲۴۰۰ جوره کاهش داد.

پس از باز شدن گلها میتوان در داخل منزل در هر محلی قرار داد. در همان زمان، او وعده داد که در طول عمر خود هر ساله اهدای پیاز لاله را، برای نشان دادن قدردانی از مهماننوازی مردم کانادا ادامه دهد. شوالیهٔ اول تاج طلا، دیگری شمشیر و آخرین شوالیه یک گنج به او پیشکش کردند. او از روح گلها درخواست کرد که او را به یک گل مبدل کند. پیازها را تا آمدن ماه آبان یا آذر در یک جعبه چوبی و در فضای تاریک، خنک و خشک نگه می داریم. اگر پیاز لاله را به تازگی خریده اید بهترین زمان برای کاشت آن آبان و آذر است. لازم است در نظر بگیرید که با مراقبت از پیاز گل لاله هلندی نباید بیش از دو سال انتظار گلدهی از آن داشته باشید. اگر در مناطقی زندگی می کنید که آب و هوای مناسب برای نگهداری این گل در فضای باز دارد، می توانید از آن به عنوان گل های مناسب کاشت در باغچه استفاده کنید. همانطور که توضیح داده شد زادگاهی که لاله ها در آن رشد کرده اند مناطقی بوده است که عموما میزان بارش در فصل بهار زیاد، در تابستان کم، در پاییز متوسط و در زمستان بارش به صورت برف همراه با خشکی و سردی هوا بوده است.

این گل ها که جزء راسته سوسن سانان هستند 100 تا 150 نوع مختلف دارند و در مناطقی از اروپای مرکزی، ایران، ترکیه و آفریقای شمالی و چین به صورت خودرو و در تمامی رنگ ها رشد می کنند. تمامی انواع لاله را برخی از این جورههای ایجاد شده به نام شخصیتهای حقیقی یا داستانی نامگذاری شدهاند، به عنوان مثال در سال ۲۰۰۵ میلادی هلند یک نوع لاله را به نام دختر شایسته سابق هند، آیشواریا رای نامگذاری کرد. تنوع رنگ گل در لاله به حدی است که میتوان گفت به جز رنگ قهوهای تمامی رنگها را دارا است. خواستگاه این گل های سه گلبرگی، مناطق معتدل رو به سرد است که رطوبت چندانی نیز ندارند. سازگار نبودن پیاز این گیاه به رطوبت باعث می شود خاک سبکی برای آن در نظر بگیرید که زهکشی نیز شده باشد. در این مورد نیز باید به شما بگوییم لازم است تا خشک نشدن خاک گلدان به آن آب ندهید و برای مراقبت و آبیاری فصل خواب و استراحت گل را نیز در نظر بگیرید.

این در حالی است که ترکیه تنها رقیب ایران در صادرات پیاز گل لاله در آسیا، سالانه ۶۰ میلیون پیاز لاله به کشورهای آسیایی صادر میکند. در فرهنگ ترکی نام لاله در ادبیات این کشور نمود کمتری نسبت به ایران دارد اما تصویر نقاشی شدهٔ این گل در آثار هنری ترکیه بسیار دیده میشود. گروه ۷ (Fringed (Crispa حاشیهدار: در لبههای گلبرگ بریدگیهای بسیار و کمعمقی دیده میشود. در بالای تاق بزرگ این اثر باستانی، گل لاله با ۵ گلبرگ کندهکاری شدهاست. گروه ۱۰ Parrot طوطی: لبههای گلبرگ پیچخوردگی دارد و به پر طوطی شباهت دارد. در مورد فارسی بودن این واژه بین پژوهشگران توافق وجود دارد. گروه ۴ Darwin hybrid دورگه داروین: ارتفاع گیاه بین ۷۰-۵۰ سانتیمتر بوده و مناسب بریدن است. تقسیم پیاز لاله: بهترین روش برای تکثیر و نگهداری از گل لاله تقسیم پیاز است. اولین نکته ای که باید قبل از یادگیری روش نگهداری پیاز گل لاله هلندی، ایرانی و سنبل در خانه بدانید این است که شیوه مراقبت از گل های ریشه دار و پیاز دار با هم متفاوت است.

از آنجایی که این گل آب مورد نیاز خود را در فضای باز از بارندگی دریافت می کند، بهتر است بیشتر با طرز نگهداری از لاله در آپارتمان آشنا شویم. به طور کلی باید در نظر بگیرید که این گیاهان به هوای سرد بیشتر علاقه دارند تا هوای گرم. قسمت کلی پیاز از برگهای رشد نیافتهٔ ضخیم و کم رنگ بهصورت لایههای مطبق بنام فلس تشکیل یافته که آب و غذا در این فلسها ذخیره میگردد. به طور کلی دو روش برای تکثیر و نگهداری از گل لاله در منزل وجود دارد. همچنین اگر در شهر اصفهان زندگی می کنید می توانید از خدمات گل و گیاه در منزل این مرکز استفاده کنید و از کارشناسان بخواهید برای بررسی شرایط گلدان در منزلتان حضور پیدا کنند. درست است که نگهداری گل لاله در منزل به دلیل خودرو و وحشی بودن این گل کمی سخت است، اما زیبایی این گل باعث شده است کسانی که به پرورش گل های آپارتمانی علاقه دارند، شرایط ساختمان را برای مراقبت از آن فراهم کنند تا بتوانند آن را کنار سایر گلدان های خود داشته باشند. همچنین گفته میشود که لالههای پرورشی کنونی به وسیلهٔ ترکها از ایران به اروپا برده شدهاند ولی در حقیقت وطن اصلی آنها تا حدودی غیر مشخص است.

در غیر این صورت پر نورترین جای خانه را برای آن ها انتخاب کنید تا نور کافی را دریافت کنند. اما در غیر این صورت باید با نحوه نگهداری از گل لاله در گلدان و در محیط ساختمان آشنا باشید تا بتوانید از آن مراقبت کنید. پس از کاشت آن را آبیاری کنید و برای دریافت آب مورد نیاز از بارش های زمستانی، گلدان را بیرون قرار می دهیم. بهترین زمان برای بیرون کشیدن پیاز از خاک و تقسیم و کاشت مجدد آن نیز پاییز است. دما: گل لاله نسبت به سرما نسبتاً مقاوم است. پیاز: در زیر سطح خاک قرار دارد و تنها قسمتی از گیاهاست که در شرایطی نامساعد از قبیل تابستانهای گرم و زمستانهای سرد نیز به زندگی ادامه میدهد. در چنین شرایطی می توانید با خرید بسته ی یک ماهه گل و گیاه و باغداری می توانید از مشاورین جوانه بان برای این منظور کمک بگیرید. هر کدام از گیاهان بسته به عوامل مختلف مانند خواستگاه و تیره شان، نیازهای مختلفی دارند که هنگام مراقبت از آن ها باید مجموعه ای از آن ها را در نظر گرفت. هنگام نگهداری از لاله ها و پس از کاشت مجدد پیاز در خاک، باید از پتاس برای تقویت پیاز استفاده کنید.

گاهی حتی لازم است پس از پایان زمان گلدهی آن ها، پیاز را از خاک در آورده و آن را در جای درست با دمای مناسبی نگهداری کنید تا از بین نروند و برای گلدهی سال بعد آماده باشند. پوسیدگی ریشه: ممکن است به علت آلوده شدن به فوزاریوم اوکسیپوروم و فیتیوم در گیاه بهوجود آید. بهوجود میآید، در این حالت برگها ممکن است کوتاه یا ناقص شوند و ساقهها به یک طرف خم شوند. بهترین درجه دما نیز برای فصول بهار و تابستان 15 تا 20 درجه و برای نگهداری از پیاز 5 تا 10 درجه است. همچنین پنیسیلیوم نیز باعث بهوجود آمدن پوسیدگی کپکی آبی در گیاه میشود. همچنین با مراجعه به فروشگاه اینترنتی این مرکز می توانید بهترین آفت کش و قارچ کش گیاهان را تهیه کنید. بهترین مقدار برای این منظور نیز دو بار در هفته در زمان گلدهی و کمی پیش از آن، و نصف این میزان برای فصول سرد سال است. برگ: به رنگ سبز مایل به خاکستری تا سبز مایل به قرمز است.

پوسیدگی گیاه: کپک خاکستری و ریزوکتونیا سولانی از عوامل پوسیدگی گیاه هستند. با استفاده از این روش نیز 3 سال باید صبر کنید تا گیاه شما گل دهد. بنابراین طریقه نگهداری از گل لاله در خانه نیز باید به همین شیوه باشد. محل کاشت باید در معرض نور و با آبیاری خوب باشد. بنابراین کل روز را در معرض نور آفتاب هستند. میزان مورد نیاز گل لاله به نور آفتاب را نیز می توان از مشاهده دشت هایی که این گل ها در آن می رویند حدس زد. اگر آن ها را در باغچه کاشته اید که نور آفتاب به مقدار کافی به آن ها می تابد. بنابراین چه در گلدان کاشته شوند و در محیط آپارتمان باشند و چه در باغچه و فضای آزاد به همین مقدار آب احتیاج دارند. اگر آن ها را در باغچه می کارید و خاک برگ عمده و زیادی را تهیه دیده اید یا گلدان های زیادی در خانه دارید و خاک گلدان را به صورت عمده خریداری کرده اید قبل از استفاده برای آن ها از ضد عفونی شدن خاک مطمئن شوید. با سرد شدن هوا می توانید روی خاک گلدان را به ارتفاع 10 سانتی متر از شن بپوشانید.

با فرا رسیدن فصل اسفند و نزدیک شدن به فصل گلدهی شن ها را از روی پیاز برداشته و آبیاری دو بار در هفته را آغاز می کنیم. از آنجایی که هوای گرم باعث می شود شانس گلدهی آن ها پایین بیاید، بهتر است محیط را، به خصوص در روزهای نزدیک شروع گلدهی، برای آن ها خنک نگه دارید. با نزدیک شدن به فصل گلدهی می توانید کودهای سه بیست را برای تقوبت آن ها به کار ببرید. همچنین لازم است بدانید آن ها را به تنهایی نمی توانید برای نگهداری لاله ها به کار ببرید و لازم است آن ها را با کوکوپیت یا پیت ماس و ماسه بادی مخلوط کنید. زمان مناسب برای کاشت پیاز لاله در اواسط پاییز است. تاج طلا به جام گل، شمشیر به برگ و گنج به پیاز گل تبدیل شد و این گل لاله نام گرفت. در طی دورهٔ ریشهدهی، تاریکی کامل و از زمان ظاهر شدن جوانهٔ گل، نور زیاد لازماست. اهمیت دریافت نور خورشید به صورت کامل در زمان گلدهی آن ها بسیار بیشتر است.

طول گیاه در بیشتر انواع خودرو کمتر از ۲۰ سانتیمتر است. این روش بیشتر هنگام رویش طبیعی لاله در دشت ها مورد استفاده است. این گل ها در سایه درختان رشد نمی کنند و دشت های وسیع محیطی است که در آن رشد می کنند. زیر درختان برگریز که نصف روز سایهاست، به خوبی رشد میکند. گونههایی که از نظر چندین مشخصهٔ مهم با یکدیگر مشابه باشند تحت نام یک جنس طبقهبندی میگردند، بنابراین تمام گونههایی که دارای مشخصات زیر باشند متعلق به جنس لاله خواهند بود. از این دوران سندی بر جای مانده که یک عدد پیاز لاله در ازای یک کارخانهٔ آبجوسازی مبادله شدهاست. اما این را نیز در نظر بگیرید که گاهی به دلایل مختلف نمی توانید مشکلات مختلف آن را حل کنید یا از پیاز آن مراقبت و نگهداری کنید. از زمان تسلط یونانیان بر بلخ در سدههای دوم تا سوم پیش از میلاد نیز نقش هرکول با یک دسته گل لاله بر دور سر، بر روی سکهای بر جای ماندهاست. در این مقاله از کلینیک گل و گیاه جوانه بان قصد داریم علاوه بر آشنا کردن شما به طرز نگهداری از گل لاله عباسی، در رابطه با شرایط و شیوه نگهداری پیاز لاله در خانه نیز صحبت کنیم.