علت ایجاد لکه های قهوه ای روی برگ انجیری چیست؟

برگ انجیری یک گیاهی است که نور غیر مستقیم و آبیاری متوسط نیاز دارد و در محیطی که قرار دارد باید دارای رطوبت نسبی باشد تا برگ های آن سبز و سرحال بماند. با توجه به این موارد کلی علت ایجاد لکه های قهوه ای روی برگ انجیری می تواند به دلایل زیر باشد:

  1.  وقتی گیاه برگ انجیری در مقابل تابش مستقیم آفتاب قرار دارد نباید برگ های گیاه را آب پاشی یا همان غبارپاشی کنیم زیرا قطرات آب در برابر تابش آفتاب مانند ذره بین عمل کرده و موجب سوختن برگ گیاه و ایجاد لکه های قهوه ای روی آن می شود.
  2. هنگامی که گیاه برگ انجیری دچار فقر مواد مغذی می شود یا خاک آن آن اصطلاحا ضعیف می گردد از دلایل دیگر ایجاد لکه های قهوه ای بر روی گیاه برگ انجیری می باشد که می توان با اضافه نمودن کودهای طبیعی یا شیمیایی به گیاه و یا کودهایی حاوی موارد معدنی هستند استفاده نمایید. همچنین کود سه بیست یا ورمی کومپوست نیز برای گیاه برگ انجیری می تواند مناسب باشد.
  3. با توجه به این که گیاه برگ انجیری، گیاهی است که رطوبت را دوست دارد. اما اگر این غبار پاشی با آب سرد و یا آب کلردار انجام شود سبب بروز لکه های قهوهای روی برگ گیاه می گردد. بنابراین بهتر است از آب ولرم و یا آب جوشیده سرد استفاده نمایید تا از این موضوع جلوگیری کنید.
  4. از دیگر دلایل ایحاد لکه قهوه ای بر روی گیاه در صورتی که در میان برگ باشد از وجود بیماری های قارچی در گیاه خبر می دهد که در صورت عدم درمان آن، بخش های بیشتری از گیاه را درگیر نموده و از بین می برد. با درمان بیماری های قارچی گیاه برگ انجیری میتوانید از اسپری کردن سم بر روی محل بخش هایی که آسیب دیده اند گیاه تان را درمان نمایید. استفاده از سمومی مانند بنومیل، مالاتیون و یا دیازینون می تواند برای حل این مشکل مفید باشد.


منبع: https://nadigarden.com/the-cause-of-brown-spots-on-swiss-cheese-plant/

علت ایجاد لکه قهوه ای روی برگ انجیری