علت جمع شدن برگ گیاه شمعدانی

جمع شدن برگ‌ گیاه شمعدانی ممکن است به دلایل مختلفی باشد، اما علت اصلی آن معمولا نیاز به محافظت از خود در برابر شرایط نامساعد محیطی است. برای مثال، در شرایطی که درجه حرارت آفتاب بسیار بالاست، گیاه شمعدانی ممکن است برگ‌های خود را جمع کند تا سطح اتلاف آب از برگ‌ها کاهش یابد و به این ترتیب از خشک شدن برگهایش جلوگیری  می کند. همچنین، در شرایطی که نور کافی برای گیاه فراهم نمی باشد، گیاه شمعدانی ممکن است برگ‌ها را جمع کند تا سطح انجام عملکرد کلروفیل کمتر شود و از اتلاف انرژی جلوگیری نماید. در ضمن، شرایط بحرانی و تنش زا برای گیاه مانند کمبود آب و یا هوای سرد نیز می‌توانند به جمع شدن برگ‌های گیاه شمعدانی منجر شوند.


منبع: https://nadigarden.com/the-cause-of-geranium-leaves-gathering/