علت خشک شدن گیاه بنجامین

گیاه بنجامین در تسویه و بهبود کیفیت هوای منزل از گیاهان تاثیر گذار است. بنجامین یک گیاه گرمسیری که به جنوب شرق آسیا تعلق دارد .

بنجامین یک گیاه محبوبی است که هفته های اول بسیار سرحال اما پس از ساکن ماندن در محل نشاط خود را از دست داده و برگ های آن خشک شده می ریزند. برای حل این مشکل ابتدا باید این گیاه زیبا را به خوبی بشناسیم و سپس دلایل ریزش برگ گیاه بنجامین را بررسی کنیم و راه حل مناسب احیای گیاه را بدست آوریم.


منبع: https://nadigarden.com/the-cause-of-benjamins-plant-drying-up/

بنجامین از خانواده گیاه انجیر (موراسه) هست که به دلیل مقاومت کم و حساسیت زیاد روی فیکوس بنجامین پیوند میزنند تا مقاومتر شود .

بنجامین گیاه پرطرفدار و بسیار حساسی است که خیلی از ما در خانه هایمان داریم اما خیلی با روش نگهداری آن آشنا نیستیم و در نتیجه کم پیش می آید تا یک بنجامین پر برگ، سرحال و شاداب داشته باشیم.