علت سوراخ شدن برگ گلهای آپارتمانی چیست؟


دلیل سوراخ شدن برگ گل و گیاهان آپارتمانی

همانطور که می دانید سوراخ شدن برگ ها یکی از عواملی است که سبب زشت شدن گیاه می شود. به همین دلیل لازم است با مراقبت از گیاه و رعایت مواردی که ممکن است باعث سوراخ شدن گیاه شود از وقوع این پیشامد جلوگیری نمایید.

 از جمله اصلی ترین دلایل سوراخ شدن برگ های گل و گیاهان آپارتمانی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:


منبع: https://nadigarden.com/what-is-the-cause-of-leaf-holes-in-apartment-flowers/