علت سوراخ شدن برگ گلهای آپارتمانی چیست؟

همانطور که می دانید سوراخ شدن برگ ها یکی از عواملی است که سبب زشت شدن گیاه می شود. به همین دلیل لازم است با مراقبت از گیاه و رعایت مواردی که ممکن است باعث سوراخ شدن گیاه شود از وقوع این پیشامد جلوگیری نمایید.

دلیل سوراخ شدن برگ گل و گیاهان آپارتمانی

 از جمله اصلی ترین دلایل سوراخ شدن برگ های گل و گیاهان آپارتمانی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:


منبع: https://nadigarden.com/what-is-the-cause-of-leaf-holes-in-apartment-flowers/