علت لکه های قهوه ای روی برگ فیکوس


علت لکه های قهوه ای روی برگ فیکوس:

علت لکه های قهوه ای بر روی برگ گیاه فیکوس با توجه به حالت هایی که برای برگ  گیاه رخ می دهد می تواند به دلایل مختلفی باشد که به بررسی ان می پردازیم:

     ·        در صورتیکه پس از پیدایش لکه های قهوه ای بر روی برگ فیکوس، برگ شروع به ریزش نمود میتواند به دلیل  قرارگیری گلدان فیکوس در هوای سرد باشد. با جابجایی گلدان فیکوس به فضای گرمتر میتوان  به رفع این مشکل کمک نمود.

·        اگر پس از پیدایش لکه قهوه ای بر روی برگ فیکوس، برگ ها حالت خشک و شکننده و سوخته پیدا کردند نشان دهنده این است که گیاه فیکوس با مشکل کم آبی و نور کم روبروست. زیرا گیاه فیکوس در صورتیکه آب کافی دریافت نکند برگ فیکوس به مرور خشک شده و گیاه برای بقای خود و برگهای سالم ناچار به ریزش برگ های ناسالم است تا آب را برای حفاظت از آنها ذخیره کند.

برای رفع این مشکل سعی کنید رطوبت خاک گیاه را حفظ و به طور منظم گیاه فیکوس را آبیاری نمایید .

·         اگر پس از مشاهده لکه قهوه ای بر روی برگ فیکوس، این بار برگ حالت لزج و نرم به خود گرفت و ساقه گیاه فیکوس سیاه شد نشان دهنده این است که به گیاه فیکوس آب بیش از حد داده شده و رطوبت خاک در وضعیت اشباع است در نتیجه گیاه فیکوس توانا جذب اب ندارد. در صورتیکه بوی نامطبوع از گیاه احساس کردید نشان میدهد که ریشه گیاه هم درگیر شده است.

برای رفع این مشکل نیز ابتدا باید به جهت خشک شدن لایه های رویی خاک آب یاری را قطع نمایید و در صورتیکه ریشه درگیر بود باید گیاه فیکوس را از خاک جدا و قسمت های نرم و لزج را قیچی نموده و بخش های سفت و سفید ریشه گیاه فیکوس را نگه دارد و در گلدان جدید بکارید.

·        در صورتیکه لکه های قهوه ای روی برگ فیکوس به صورت برجسته بود یعنی گیاه فیکوس دچار نوعی آفت به نام شپشک  شده است که باید گیاه فیکوس را سمپاشی و برگهای فیکوس را با پارچه تمیز نمایید.


منبع: https://nadigarden.com/the-cause-of-brown-spots-on-ficus-leaves/