نقش منگنز در گیاهان ( علائم کمبود منگنز در انگور، مرکبات ،پسته و سیب)
نقش منگنز در گیاهان ( علائم کمبود منگنز در انگور، مرکبات ،پسته و سیب) – آموزش مجازی نگهداری گل و گیاه جوانه بان


منبع: https://javaneban.ir/role-manganese-plants/