نمایشگاه گل،گیاه و ادوات باغبانی همدان – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه گل و گیاه و ادوات باغبانی همدان از ۱۷ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی همدان در حال برگزاری است.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5777169/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86