کودهای مایع کشاورزی+معرفی محصولات راویس

این محصولات حاوی اسیدهای آلی و همچنین عناصر تغذیه ای است که از استخراج منابع گیاهی و لئوناردیت استحصال شذده است. کودهای حاوی هیومیک اسید سبب اصلاح خواص فیزیک و شیمیایی خاک و بهبود رشد و توسعه ریشه گیاهان می شوند. در نتیجه مهمترین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به شکل قابل جذب تبدیل شده و سریعا از طریق رشه ها به اندام های هدف منتقل خواهند شد. قارچ ها و میکرو ارگانیسم های مفید خاک فعال تر شده و در باز چرخ عناصر غذایی و بالا رفتن میزان عناصر قابل دسترس ریشه گیاه مؤثر می باشند. کود های حاوی هیومیک اسید بصورت استفاده مستقیم در خاک و سیستم آب کشت و به همراه آّ ابیاری قابل استفاده هستند. در ادامه تعداد ای کودهای اسید هیومیک مایع نمایش داده می شود:

کود ارگاسنس

کود ارگاسنس

کود pk – zn (پی کا – زد ان) حاوی عناصر فسفر، پتاسیم و روی است. این کود مایع برای اصلاح و رفع علائم کمبود عناصر فسفر، پتاسیم و روی است. فسفر یک عنصر حیاتی پر مصرف است که در فعالیت های مهمی مانند فتوسنتز، تولید ATP و تقویت سیستم ایمنی گیاه نقش دارد. از آنجایی که فسفر می تواند در خاک به صورت محلول پاش روی برگ ها مورد استفاده قرار می گیرد. روی نیز یک عنصر کلیدی کم مصرف برای فعالیت های آنزیم های گیاهی و تولید هورمون ها است. ترکیب روی، فسفر و پتاسیم به تسریع در رشد و تولید بیشتر محصول و همچنین افزایش مقاومت گیاه کمک می کند.

 


منبع: https://javaneban.ir/ravis/

کود مایع جلبک دریایی نونامیک آلگا ماچو یک محرک رشد بسیار قوی است که از عصاره جلبک دریایی اسکوفیلوم نودسوم مناطق سردسیر استخراج شده و حاوی مقادیر متنابهی از عناصر پرمصرف نیتروژن، فسفر، پتاسیم و عناصر کم مصرف و اسید جیبرلیک و اسیدهای آمینه است. همچنین حاوی مقادیر زیادی از محرک های رشد گیاهان مانند ویتامین ها، آنزیم ها و هورمون های طبیعی گیاهی اکسین سیتوکنین و جبرلین است که در نتیجه تحرک رشد رویشی و زایشی گیاهان و همچنین تولید گل و میوه و رفع عوارض حاصل از تنش های محیطی مانند سامازدگی شوری خشکی یخ زدگی و غیره مؤثر است. استفاده از این کود سبب افزایش راندمان گیاه در جذب و انتقال عناصر غذایی و در نهایت تولید بیشتر و با کیفیت تر محصول خواهد شد.

کودهای حاوی جلبک دریایی و اسیدهای آمینه یکی از بهترین محصولات کودی برای تحریک رشد گیاه و همچنین افزایش مقاومت گیاهان به انواع تنش های محیطی (شوری، سرمازدگی، گرما، کم آبی و سمیت ناشی از کاربرد سم) است. در این محصولات از عصاره جلبک های دریایی و همچنین اسید های آمینه آزاد به همراه سایر مواد فعال با قدرت جذب بسیار سریع توسط گیاهان استفاده شده است. این محصولات در واقع منبعی پایدار و تجدیدپذیر هستندکه از عصاره جلبک دریایی دریایی اسکوفیلوم نودوسوم مناطق سردسیر استخراج شده و یا از تخمیر آنزیمی بافت های گیاهی بدست آمده اند. حاوی مقادیر متنابهی از عناصر پرمصرف نیتروژن، فسفر، پتاسیم و عناصر کم مصرف و اسید جیبرلیک و اسیدهای آمینه است. همچنین حاوی فعال کننده های رشدی گیاهان ویتامین ها، آنزیم ها، هورمون های طبیعی گیاهی (اکسین، سیتوکنین و جبرلین) است که در تحریک رشد رویشی و زایشی و همچنین تولید گل و میوه و رفع عوارض حاصل از تنش های محیطی مانند سرمازدگی، شوری، خشکی، یخ زدگی و… مؤثر است. یکی از این کودهای مایع جلبک دریایی آلگا ماچو است که در زیر توضیح داده می شود.

کود آگا ماچو

کود مایع جلبک دریایی آگا ماچو

گروه کشاورزی راویس در سال ۱۳۹۸ در تهران تاسیس گردید. رسالت این گروه تولید کودهای مایع کشاورزی با کیفیتی مناسب برای ارتقا کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی، باغی و گلخانه است. ماموریت راویس حمایت از زمین و افزایش بهبود کیفیت زندگی از طریق ارائه محصولی باکیفیت و منحصربفرد با تکیه بر کارشناسان خبره و متعهد و وجود مشتریان وفادار می باشد. در همین راستا با اخذ نمایندگی از شرکت فیتوسنسfitosens اسپانیا و همچنین استفاده از تجربه های پیشین در تولید با تکیه بر تولیدات داخلی قراردادهای انحصاری برای تولید و عرضه محصول درجه یک در تلاش هستیم. در ادامه کودهای مایع کشاورزی نو ترکیب شرکت راویش معرفی می شود.

انواع کودهای مایع شرکت راویس

کود پاور پی کا

کود مایع نونامیک پاور پی کا

 

اسید هیومیک اسپانیایی

اسید هیومیک مایع اسپانیایی (نونامیک هیومین)

شرکت راویس در دسته های مختلف شروع به تولید انواع کودهای مایع کشاورزی کرده است. هر دسته از این کودهای مایع کارکرد ویژه ای برای محصولات کشاورزی دارد. برخی از این کودها حاوی هیومیک اسید است که برای اصلاح خواص فیزیکی و شیمیایی خاک مناسب. دسته ای دیگر از این کود های مایع کشاورزی دارای عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف مورد نیاز گیاهان است. دسته های دیگر این محصولات مرتبط با افزایش مقاومت است و دارای اسید آمینه و جلبک دریایی است. دسته راکویت محصولات کشاورزی راویس هم مربوط به انواع کودهای پودری npk است. همچنین دسته ای دیگر محصولات کودهای ریجنسول است که تأثیرات شگرفی دارند. در ادامه هر یک از دسته های کودهای مایع و پودری کشاورزی معرفی و توضیحات لازم ارائه می شود.

کود های حاوی اسید هیومیک

کود مایع ارگاسنس عصاره طبیعی فرآوری شده از بقایای لیگنینی گیاهی است که حاوی اسیدهای آلی و قندی های آلی، آنزیم ها و سایر محرک های رشدی گیاه است. استفاده از این محصول علاوه بر فعال کردن متابولیسم پایه های طبیعی گیاه سبب بهبود و احیای فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاه افزایش مقاومت به انواع تنش های زیستی و غیر زیستی و آزادسازی عناصر غذایی خاک می باشد که همگی در افزایش میزان تولید محصول مناسب است.

کود پی کا زد ان

کود مایع pk-zn

نونامیک هیومین (اسید هیومیک مایع اسپانیایی) اصلاح کننده خاک حاوی 14 درصد هیومات پتاسیم است که از منابع بسیار با کیفیت و خاص لئوناردیت به دست آمده است. این محصول برای اصلاح خاک های فقیر از نظر مواد آلی و بهبود حاصلخیزی توصیه می گردد. از این کود می توان برای کلیه محصولات کشاورزی در شرایط کم آبی، شوری و همچنین پایین بودن مواد آلی خاک استفاده کرد. نونامیک هیومین کارایی سایر کودها را افزایش داده و به مرور سبب حاصلخیزی بهتر و بیشتر خاک در نهایت افزایش رشد و عملکرد محصول می گردد. این کود عالی جمعیت ارگانیسم ها مفید خاک را نیز افزایش داده و در باز چرخ سریع عناصر غذایی خاک مؤثر است. همچنین بهبود ساختار فیزیکی خاک شده و آن را در مقابل عوامل محیطی همچون شسته شدن و فرسایش و سفت شدن محافظت می کند.

کودهای مقاوم محصولات کود / سم

محصولات مقاوم کننده گیاهان حاوی مقادیر بالایی از عناصر فسفر و پتاسیم است. این کودها عمدتا فسفر بصورت یون فسفیت است. این ترکیبات مقاومت درونی گیاه را با بالا بردن میزان الکسین و فیتوالکسین افزایش داده و یاعث کاهش خسارت ناشی از بیماری های قارچی و باکتریایی در محصولات زراعی و باغات می گردد. مهمترین بیماری هایی که می توان توسط این گروه از محصولات پیشگیری نمود شامل فیتیوم، فایتوفترا، ورتسلیوم، پرنوسپورا، برمیا و اروینیا است. گروه محصولات مقاوم کننده گیاهان بصورت خاکی و برگ پاشی قابل استفاده است. در قسمت پایین برخی از این محصولات نمایش داده می شود.

کودهای حاوی اسید های آمینه و جلبک دریایی

کود مایع نونامیک پاور پی کا کود تغذیه ای حاوی عناصر فسفر پتاسیم است که برای تغذیه و رفع علائم کمبود و افزایش مقاومت گیاه در برابر قارچ ها و بیماری های گیاهی متحرک بوده و در قسمت های صدمه دیده ناشی از عوامل بیماری زا تجمع می یابد. این محصول اسیدیته کاملا خنثی دارد در نتیجه به سرعت از طریق برگ گیاهان جذب شده و کمتر در معرض آب شویی و سطح برگ قرار می گیرد. همچنین این کود حاوی اسید های آمینه اسیدهای آلی و مواد آلی است که در بهبود تمام فرایند های رشد و نمو گیاهان و مقاومت به تنش های محیطی نظیر سرمازدگی کم آبی خشکی و شوری مؤثر است. نونامیک پاور پی کا باعث افزایش قدرت فتوسنتز گیاه و همچنین اکسین در گیاه شده و مقاومت طبیعی و درونی گیاه را به انواع بیماری های گیاهی نیز افزایش خواهد داد. استفاده از این محصول به صورت کاملا طبیعی سبب افزایش مقاومت درونی و پیشگیری از خسارت های ناشی از بیماری های گیاهی می گردد.