گیاهان مناسب برای ایجاد فضای سبز کدامند؟

در طراحی فضای سبز باید آشنایی کامل در مورد آفات و بیماری گل های مورد استفاده نیز داشته باشیم. برای مثال بسیاری از مردم علاقه خاصی به وجود گل رز بالارونده  در طراحی فضاهای خود دارند. با دانستن علت قهوه ای شدن برگ گل رز و آفات و بیماری های آن می توان از این گیاه به خوبی استفاده کرد.


منبع: https://nadigarden.com/plants-suitable-for-landscape/

اهمیت علم طراحی فضای سبز

هنگام طراحی برنامه های باغ عمودی، با  آگاهی از  علم طراحی فضای سبز ، انتخاب گیاهان مناسب برای ایجاد فضای سبز و قرار دادن واحدهای آبیاری اطمینان حاصل می شود که نگهداری گیاهان آسان تر است. به همین دلیل اگر می خواهید یک اپلیکیشن باغ عمودی در خانه خود ایجاد کنید، باید با تحقیق کامل در مورد موضوع اقدام کنید یا از یک متخصص در این زمینه کمک بگیرید.