سومین نمایشگاه تخصصی گل و گیاهان زینتی در شهرکرد

ششمین نمایشگاه تخصصی گلخانه، تجهیزات و نهاده‌ها و سومین نمایشگاه تخصصی گل و گیاهان زینتی در شهرکرد افتتاح شد. منبع: https://www.mehrnews.com/photo/5800654/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF

بازدید گیاهپزشک از باغ آجیلی در ناژوان

توصیه های کارشناس نارنج اسپادانا پس از بازدید از باغ انار متخصص مسائلی که گیاهپزشک نارنج اسپادانا در مورد بازید از باغ ناژوان مدنظر قرار داده است به شرح زیر است: تراکم شته روی سطحی از درختان به شدت زیاد بود سم پاشی با دیازینون انجام گرفته بود بیشتر مشکل باغ فقر شدید خاک بود… ادامه خواندن بازدید گیاهپزشک از باغ آجیلی در ناژوان